Styrelse

 


Isak, Louise, Niklas, Rasmus, Maria, Bengt, Linda, Johan och Mateusz. På bilden nedan kassör Andreas.

 

Styrelse för friidrottsföreningen Hässelby SK

Ordförande Bengt Olsson
Vice ordförande Maria Samuelsson
Kassör Andreas Rehnborg
Sekreterare Mateusz Stec
Ledamöter Johan Engholm
  Rasmus Olofsson
  Linda Bergh
  Isak Hampel Klang
  Louise Martin
  Niklas Andersson
Aktivas representanter Edom Abreham
  Sofia Johnsson
Anställdas representant Marianne Fricke Stjernström

Representanter i Hässelby SK Alliansförening

Kassör Solveig Humla
Ledamot Marianne Fricke Stjernström
Suppleanter Bengt Olsson och Rune Stjernström

Representanter i Marathongruppens styrelse

Ordförande Bengt Olsson
Ledamot Caroline Uddström
Ledamot Thomas Ljunglöf
Suppleant Bodil Torelm

 

Ansvarig utgivare: Marianne Fricke Stjernström, E-mail: , Telefon: 08-739 97 06