Säsongsmångkamp på Hässelby IP 1 augusti

2018-06-07 | Magnus Wickert

Onsdagen 1 augusti arrangerar Hässelby SK säsongsmångkamp och tillika UDM i Stockholm för 12-13 åringar på Hässelby IP. Tävlingen sker i samarbete med Svenska Friidrottsförbundet och syftar till att stimulera mångkampandet för yngre aktiva. Allsidig träning ger de aktiva en bra förutsättning till framtida specialisering inom någon grengrupp. Inbjudan

Via inbjudan finns också länkar till Svenska Friidrottsförbundets satsning Säsongsmångamp. Fler föreningar arrangerar också liknande tävling under året vilket gör det hela till en rikstäckande tävling.


Ansvarig utgivare: Marianne Fricke Stjernström, E-mail: , Telefon: 08-739 97 06