Perfekt i Potchefstroom

2018-01-10 | Martina Hansson

Amanda Hansson har varit på ett tre veckors långt träningsläger i Potchefstroom, Sydafrika under jul och nyår tillsammans med några aktiva från andra stockholmsklubbar. Träningsförhållandena har varit perfekta och träningen har flutit på mycket bra. Nu startar snart inomhussäsongen för Amanda.


Ansvarig utgivare: Marianne Fricke Stjernström, E-mail: , Telefon: 08-739 97 06